psychologické poradenství

Mgr. Eva Mikešová | psychologické poradenství Plzeň

Nabízím Vám pomoc především při řešení problémů ve vztazích a v komunikaci.  
A to jak výchovných problémů s dětmi, tak partnerských neshod.

Eva Mikešová | Psychologické poradenství a semináře Plzeň

Vycházím zejména z Nenásilné komunikace, tedy konceptu, který klade důraz na vnímání vlastní pocitů a potřeb i pocitů a potřeb druhých, pochopení toho, proč něco děláme či říkáme – a proč právě tímto způsobem (a zda to je pro náš život užitečné).

Často se setkávám s tím, že návody a techniky bez změny postoje vedou k frustraci, „že nám to nefunguje“. Proto se při své práci zaměřuji na trvalou změnu přístupu ve vztazích k sobě samým i k druhým, která následně vede i ke změně vzorců chování a komunikace.

Provázím klienty tak, aby si dokázali správné odpovědi nalézt sami v sobě a nemuseli se obracet na autority pro správnou odpověď.

Věřím, že každý si nosí to nejlepší řešení své situace sám v sobě, ale je třeba mu ho pomoci objevit.

Mgr. Eva Mikešová - poradenství
Mgr. Eva Mikešová | Psychologické poradenství

nvc seminář Plzeň, semináře nenásilná komunikace, kurzy nenásilné komunikace, psychologické poradenství Plzeň, Eva Mikešová, nenásilná komunikace, nenásilná komunikace, NVC, spokojenost, láska, soulad, harmonie, životní pohoda, strach, empatie, naslouchání, porozumění, vztah, workshop, seminář, kurz, trénink, Jsem lektorka, která pomáhá lidem poznat sebe, růst, rozvíjet se, radovat se ze života a tvořit dobré týmy. Jsem moderátorka a lektorka, která usnadňuje vzájemnou domluvu mezi lidmi ve skupině. Jsem lektor, který vytváří prostředí, v němž se lidé učí z vlastních prožitků a zkušeností

psycholog Plzeň, psycholožka Plzeň, psychologie Plzeň, alternativní psycholog, psychologie Plzen, psychologie plzen, psychologické poradenství Plzeň

Kontaktní formulář